Časový plán řešení projektu

Rok 2009

 • Zřízení www stránky
 • Vytvoření a průběžná aktualizace databáze pro ukládání výsledků
 • Posouzení technologií prováděných v ČR a v technicky vyspělých zemích
 • Kompletace a úpravy měřicí multifunkční aparatury
 • Příprava a měření na laboratorně připravených vzorcích
 • Měření v LGZP, na zkušebních úsecích vozovek a na nosníku KA

Rok 2010

 • Kompletace a úpravy měřicí multifunkční aparatury
 • Měření na laboratorně připravených vzorcích
 • Navržení a praktické ověření zkušebního postupu pro detekci dutin pod krytem nevyztužených cementobetonových vozovek
 • Navržení a praktické ověření zkušebního postupu pro detekci nadměrného obsahu vody v konstrukčních vrstvách vozovek
 • Navržení postupu pro detekci poruch mostních konstrukcí

Rok 2011

 • Navržení a praktické ověření zkušebního postupu pro detekci a stanovení hloubky trhlin v krytu vozovky
 • Praktické ověření postupu pro detekci poruch mostních konstrukcí
 • Komplexní zhodnocení získaných poznatků
 • Zhodnocení a návrhy změn souvisejících předpisů
 • Shrnutí poznatků ve formě monografie