Praktické příklady uplatnění georadaru

  • Stanovení hloubky uložení a polohy výztužných prvků georadarem
  • Laboratorní stanovení polohy kluzných trnů zabudovaných v CB desce
  • Stanovení polohy kluzných trnů a kotev in-situ
  • Laboratorní stanovení tloušťky vrstvy při různé vlhkosti použitého materiálu
  • Stanovení tloušťky vrstev na čtyřech konstrukcích vozovek při různé vlhkosti
  • Měření přechodu přes spáru mezi dvěma CB deskami s různým natočením antén
  • Stanovení hloubky trhlin in-situ na vozovkách s asfaltovým krytem
  • Sledování změn signálu při různé výšce antény nad povrchem vozovky
  • Měření polohy betonářské výztuže mostního nosníku KA

 

Stanovení hloubky uložení a polohy výztužných prvků georadarem

Schéma umístění výztuží při měření hloubky a vzdálenosti georadarem
Obr. 1: Schéma umístění výztuží při měření hloubky a vzdálenosti georadarem

 

Měření hloubky a vzdálenosti kluzných trnů pod zkušební CB deskou
Obr. 2: Měření hloubky a vzdálenosti kluzných trnů pod zkušební CB deskou

 

Vzorový příklad radargramu z vyhodnocení v programu Radan 6.6
Obr. 3: Vzorový příklad radargramu z vyhodnocení v programu Radan 6.6

 

Příklad radargramu, kde již bylo dosaženo splynutí dvou výztuží
Obr. 4: Příklad radargramu, kde již bylo dosaženo splynutí dvou výztuží

 

Laboratorní stanovení polohy kluzných trnů zabudovaných v CB desce

Půdorys s vyznačením přejezdů ručního vozíku (vpravo) a příčné řezy s uvedením polohy kluzných trnů v betonové desce tloušťky 240 mm (vlevo)
Obr. 5: Půdorys s vyznačením přejezdů ručního vozíku (vpravo) a příčné řezy s uvedením polohy kluzných trnů v betonové desce tloušťky 240 mm (vlevo)

 

Uložení tří kluzných trnů před betonáží desky
Obr. 6: Uložení tří kluzných trnů před betonáží desky

 

Ukázky radargramů z vyhodnocení polohy kluzných trnů - 1 Ukázky radargramů z vyhodnocení polohy kluzných trnů - 2
Obr. 7: Ukázky radargramů z vyhodnocení polohy kluzných trnů

 

Stanovení polohy kluzných trnů a kotev in-situ

Parametry použité pro vyhodnocení naměřené polohy kluzných trnů z měření in-situ
Obr. 8: Parametry použité pro vyhodnocení naměřené polohy kluzných trnů z měření in-situ (stejným způsobem jsou použity parametry pro hodnocení polohy kotev)

 

Schéma měření polohy kluzných trnů mobilním zařízením CDV
Obr. 9: Schéma měření polohy kluzných trnů mobilním zařízením CDV

 

Ukázky radargramů pracovních spár – navrtávané kluzné trny v příčné spáře
Ukázky radargramů pracovních spár – navrtávané kotvy v podélné spáře
Obr. 10: Ukázky radargramů pracovních spár – nahoře: navrtávané kluzné trny v příčné spáře; dole: navrtávané kotvy v podélné spáře - velmi přesné dodržení požadované polohy (všechny výztužné prvky v jedné linii)

 

Ukázky radargramů, kde došlo ke změnám polohy – variabilita uložení kluzných trnů v příčné spáře
Ukázky radargramů, kde došlo ke změnám polohy - variabilita uložení kotev v podélné spáře
Obr. 11: Ukázky radargramů, kde došlo ke změnám polohy – nahoře variabilita uložení kluzných trnů v příčné spáře; dole: variabilita uložení kotev v podélné spáře (kotvy jsou rozmístěny v různých hloubkách, anebo chybí)

 

Georadarové měření polohy kluzných trnů v příčné spáře dvoukanálovou sestavou
Obr. 12: Georadarové měření polohy kluzných trnů v příčné spáře dvoukanálovou sestavou (horní a spodní pás) - horní záznam vpravo je čerstvě položený CB kryt starý 2 dny (vlhkost zhoršuje čitelnost radargramu v této oblasti)

 

Georadarové měření polohy kluzných trnů v příčné spáře dvoukanálovou sestavou - 2
Obr. 13: Georadarové měření polohy kluzných trnů v příčné spáře dvoukanálovou sestavou (horní a spodní pás, 2 antény měřicí 175 mm nalevo a napravo od spáry), kde došlo k vychýlení kluzných trnů v podélném směru (horní pás je čitelný – měření přímo nad kluzným trnem a spodní pás již méně – měřilo se již mimo konec kluzného trnu)

 

Laboratorní stanovení tloušťky vrstvy při různé vlhkosti použitého materiálu

Ukázky z měření vlhkosti různých materiálů - písek suchý Ukázky z měření vlhkosti různých materiálů - písek zavodněný
Ukázky z měření vlhkosti různých materiálů - kamenivo frakce 16-32 suché Ukázky z měření vlhkosti různých materiálů - kamenivo frakce 16-32 zavodněné
Obr. 14: Ukázky z měření vlhkosti různých materiálů (nahoře: písek – suchý a zavodněný; dole kamenivo frakce 16-32 – suché a zavodněné s překrytím betonovou deskou tl. 150 mm)

 

Ukázky z měření vlhkosti různých materiálů
Ukázky radargramů, kde došlo ke změnám - 1
Ukázky radargramů, kde došlo ke změnám - 2
Ukázky radargramů, kde došlo ke změnám - 3
Ukázky radargramů, kde došlo ke změnám - 4
Obr. 15: Ukázky radargramů, kde došlo ke změnám – v horní tabulce je uveden popis (frekvence použité antény 1,6 nebo 2,6 GHz a vlhkost 0 nebo 4 %) – tento příklad odpovídá hrubozrnému kamenivu frakce 16-32 překrytém CB deskou – změna rychlosti šíření signálu vlivem vlhkosti = 0,2 ns

 

Stanovení tloušťky vrstev na čtyřech konstrukcích vozovek při různé vlhkosti

Foto zkušebního úseku v areálu Tišnov - úsek je tvořen čtyřmi různými konstrukcemi vozovek
Obr. 16: Foto zkušebního úseku v areálu Tišnov - úsek je tvořen čtyřmi různými konstrukcemi vozovek

 

Schémata řezů čtyř konstrukcí vozovek
Obr. 17: Schémata řezů čtyř konstrukcí vozovek - seřazeny jsou podle pořadí měření

 

Příklady radargramů čtyř konstrukcí vozovek v podélném řezu - zámková dlažba
Příklady radargramů čtyř konstrukcí vozovek v podélném řezu - AKD
Příklady radargramů čtyř konstrukcí vozovek v podélném řezu - CB kryt
Příklady radargramů čtyř konstrukcí vozovek v podélném řezu - ABH
Obr. 18: Příklady radargramů čtyř konstrukcí vozovek v podélném řezu - shora: zámková dlažba, AKD, CB kryt, ABH (dle starého označení)

 

Měření přechodu přes spáru mezi dvěma CB deskami s různým natočením antén

Schéma měření spáry v CB krytu georadarem - 1
Schéma měření spáry v CB krytu georadarem - 2
Obr. 19: Schéma měření spáry v CB krytu georadarem

 

Příklad radargramu z vyhodnocení v programu Radan 6.6
Obr. 20: Příklad radargramu z vyhodnocení v programu Radan 6.6

 

Stanovení hloubky trhlin in-situ na vozovkách s asfaltovým krytem

Ukázka měření na vozovce s AB krytem
Obr. 21: Ukázka měření na vozovce s AB krytem - měření byla prováděna za použití různých frekvencí antén, přejezdy v příčném i podélném směru

 

Příklady radargramů s označením průběhu trhliny v řezu - 1 Příklady radargramů s označením průběhu trhliny v řezu - 2
Obr. 22: Příklady radargramů s označením průběhu trhliny v řezu (zasahuje několik konstrukčních vrstev)

 

Sledování změn signálu při různé výšce antény nad povrchem vozovky

Schéma měření nastavitelné výšky antény georadaru (typu dipól) nad povrchem vozovky
Obr. 23: Schéma měření nastavitelné výšky antény georadaru (typu dipól) nad povrchem vozovky

 

Foto z měření výšky antény georadaru nad povrchem vozovky
Obr. 24: Foto z měření výšky antény georadaru nad povrchem vozovky

 

Vzorové příklady radargramů z vyhodnocení v programu Radan 6.6 - 1
Vzorové příklady radargramů z vyhodnocení v programu Radan 6.6 - 2
Obr. 25: Vzorové příklady radargramů z vyhodnocení v programu Radan 6.6

 

Měření polohy betonářské výztuže mostního nosníku KA

Foto z měření polohy vyztužení mostního nosníku typu KA
Obr. 26: Foto z měření polohy vyztužení mostního nosníku typu KA

 

Detail pomocné mřížky pro vyhodnocení 3D
Obr. 27: Detail pomocné mřížky pro vyhodnocení 3D

 

Příklad radargramu z měření boční části nosníku KA - 1
Obr. 28: Příklad radargramu z měření boční části nosníku KA - části hyperbol v záznamu v příčném a podélném směru představují jednotlivé výztuže - třmínky a hlavní výztuž

 

Příklad radargramu z měření boční části nosníku KA - 2
Obr. 29: Příklad radargramu z měření spodní části nosníku KA - části hyperbol v záznamu v příčném a podélném směru představují jednotlivé výztuže - třmínky a hlavní výztuž