Publikace a odkazy

Technické předpisy a normy

TP 233: Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací (technické podmínky Ministerstva dopravy ČR), 2011.

Pokyny pro použití nedestruktivních geofyzikálních metod v diagnostice a průzkumu tělesa železničního spodku (Správa železniční dopravní cesty), 2006.

ASTM D6432-11: Standard Guide for Using the Surface Ground Penetrating Radar Method for Subsurface Investigation, 2011.

ASTM D4748-10: Standard Test Method for Determining the Thickness of Bound Pavement Layers Using Short-Pulse Radar, 2010.

ASTM D6087-08: Standard Test Method for Evaluating Asphalt-Covered Concrete Bridge Decks Using Ground Penetrating Radar, 2008.

ASTM D6429-99(2011)e1: Standard Guide for Selecting Surface Geophysical Methods, 2011

DMRB 3.1.7: Design Manual for Roads and Bridges, Advice notes on the non-destructive testing of highway structures - advice note 3.5 BA 86/2006: Ground Penetrating Radar (GPR), UK, Department for Transport, 2006.

DMRB 7.3.2: Design Manual for Roads and Bridges, Data for pavement assessment - annex 6 HD 29/2008: Ground-Penetrating Radar (GPR), UK, Department for Transport, 2008.

B 10 Merkblatt über das Radarverfahren zur Zerstörungsfreien Prüfung im Bauwesen, Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung e.V. (DGZfP), 2008.

 

Česká a zahraniční literatura

SAARENKETO, T. Electrical Properties of Road Materials and Subgrade Soil and the Use of Ground Penetrating Radar in Traffic Infrastructure Surveys, Faculty of Science, Department of Geosciences, University of Oulu, Ph.D. dissertation work. 121 p., 2006.

SAARENKETO, T., SCULLION, T. Road evaluation with ground penetrating radar, Journal of Applied Geophysics, 2000, 36 p., vol. 43, pp. 119-138.

CAO, Y.,GUZINA, B.,LABUZ, J. Pavement Evaluation Using Ground Penetrating Radar, Final Report, Department of Civil Engineering, University of Minnesota, p. 102, 2008.

FOREST, R., PYNN, J., ALANI, A., FERNE, B. The Use of Ground Penetrating Radar for the Monitoring of Road Properties, In: TRL annual research review 2003, Crowthorne: TRL, 2004, pp. 25-37.

HUGENSCHMIDT, J. A One-to-one Comparison between Radar Resultes and Reality on a Concrete Bridge, In: 9th International Conference on Ground Penetrating Radar, 29 April - 2 May, 2002, Santa Barbara, USA, CD-ROM.

UTSI, V., UTSI, E. Measurement of Reinforcement Bar Depths and Diameters in Concrete, In: 10th International Conference on Ground Penetrating Radar, 21-24 June, 2004, Delft, pp. 659-662.

AL-QADI, I. L., LAHOUAR, S., JIANG, K., MEGHEE, K. K., MOKAREM, D. Validation of Ground Penetration Radar Accuracy for Estimating Pavement Layer Thicknesses. In: 84th Annual Meeting of Transportation Research Board, 9-13 January, 2005, Washington, D.C., CD-ROM.

FAN-NIAN Kong., Choice of Antenna Type and Frequency Range for Testing of Concrete Structures. In: 8th International Conference on Ground Penetrating Radar, 22-26 May, 2000, Gold Coast, Australia, CD-ROM.

GREEN, R., LUND, A., BIRKEN, R. Generation of Utility Mapping Data via Processing of Multi-Channel Signals Collected by Arrays of GPR and EM Antennae. In: 85th Annual Meeting of Transportation Research Board, 22-26 January, 2006, Washington, D.C., CD-ROM.

MASER, K., WEIGAND, R. Ground penetrating radar (GPR) investigation of a clogged underdrain on interstate I-71. In: 85th Annual Meeting of Transportation Research Board, 22-26 January, 2006, Washington, D.C., CD-ROM.

RAO, S., HOEGH, K., YU, T., et al. Evaluation of Dowel Alignment Constructability in Portland Cement Concrete Pavements, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2009, P. 86-93, ISBN: 9780309126144

NCHRP Report 637, Guidelines for Dowel Alignment in Concrete Pavements, Transportation Research Board, 2009, Washington D. C., ISBN: 978-0-309-11785-2.

Rozborová úloha „Využitie georadaru pre účely systému hospodárenia s vozovkami“, Žilinská univerzita, Stavebná fakulta, Katedra cestného staviteľstva, 43 s., 2010.

KAROUS, M. Geoelektrické metody průzkumu, SNTL/ALFA, Praha, 1989.

Advanced Road Structure, Assessment Module For RADAN 6.0, User’s Manual, GSSI, 2008.

GSSI Handbook For Radar Inspection of Concrete, GSSI, 2006.

Bridge Assessment Module For RADAN 6.0, User’s Manual, GSSI, 2008.

SIRveyor SIR-20, User’s Manual (1,5 GHz), GSSI, 2007.

RADAN 6 User’s Manual, GSSI, 2004.

Interactive3D Module For Radan 6.0, User’s Manual, GSSI, 2004.

 

Publikační činnost řešitelů projektu

POSPÍŠIL, K., STRYK, J.,MATULA, R. Georadar a jeho uplatnění při diagnostice objektů dopravní infrastruktury. Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011 – monografie před tiskem.

STRYK, J.; MATULA, R. Georadar jako užitečný doplněk při diagnostice vozovek PK. In Asfaltové vozovky 2011: sborník příspěvků, České Budějovice, 22. -23. 11. 2011, [CD-ROM]. Praha: Pragoprojekt, 2011, 8 s., ISBN 978–80–903925–2–6.

STRYK, J., MATULA, R. Užitný vzor č. 20706: Mobilní zařízení pro diagnostiku vozovek, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., zapsáno dne 29. 3. 2010.

STRYK, J.; MATULA, R. Ground Penetrating Radar as a Tool for Diagnostics of Concrete Pavements. Transactions on Transport Sciences. 2009, Vol. 2, No. 4, p.180-187. ISSN 1802-971X.

STRYK, J.; MATULA, R. Využití georadaru v silniční diagnostice se zaměřením na vozovky s CB krytem. In XII. Mezinárodní vědecká konference u příležitosti 110. výročí založení FAST VUT v Brně - Dopravní stavby : sborník příspěvků, Brno, 20.-22. 4. 2009. Brno : VUT, 2009, s. 111-114, ISBN 978-80-7204-629-4.

MATULA, R.; STRYK, J. Georadar jako nástroj pro diagnostiku vozovek s cementobetonovým krytem. In I. seminár letnej údržby pozemných komunikácií : sborník příspěvků, Tatranská Lomnica, 2.-3. 6. 2009. Žilina : VÚD, 2009, s. 60-69, ISBN 978-80-970172-3-1.

STRYK, J.; MATULA, R. Ground Penetrating Radar as a Tool for Diagnostics of Concrete Pavements. 7th Workshop NDT 2009 - Non-descructive testing in Engineering Practice : conference proceedings, Brno, 25.11. 2009. Brno : VUT Brno, 2009, p. 71-79, ISBN 978-80-7204-671-3.