Zkušební zařízení

Pro účely měření georadarem používá CDV následující vybavení:

  • sestava georadaru RoadScan připevněná na dodávku Volkswagen pro měření za rychlostí dosahujících až 80 km/h, viz obr. 1 (vyhodnocovací jednotka GSSI SIR-20, trychtýřová anténa 1 GHz, měřicí box obsahující anténu 1,6 GHz / 2,6 GHz, nosný rám s nášlapy pro kalibraci, měřič ujeté vzdálenosti umístěný na zadní kolo vozidla a kalibrační plech),
  • mobilní zařízení pro diagnostiku vozovek, viz obr. 2 (speciálně upravený vozík, vyhodnocovací jednotka GSSI SIR-20, dvě antény 1,6 GHz typu dipól, měřič ujeté vzdálenosti osazený na samostatném kole a zdroj napájení),
  • vozík – model 615 pro lokální měření s anténami různých frekvencí, viz obr. 3,
  • antény: 1 GHz horn anténa, antény typu dipól: 400 MHz, 2x1,5 GHz 2,6 GHz,
  • software Radan 6.6 s moduly 3D Quick Draw, Road Structure Assessment, Bridge Assessment,
  • software Radan 6.6 s moduly 3D Quick Draw, Road Structure Assessment, Bridge Assessment,

Pro měření realizovaná při vyšších rychlostech se používá sestava georadaru Roadscan s horn anténou osazená na měřicí vozidlo. Pro jednoznačnou identifikaci důležitých míst po trase měření (začátek, konec, místa, kde se odebírají vývrty, výskyt poruch apod.) se používá značení oranžovým sprejem s popisem místa. Při průjezdu tohoto místa je tato pozice zachycena stisknutím markeru a automaticky zaznamenána do radargramu.

Měření prováděná při rychlosti chůze jsou realizována převážně využitím mobilního zařízení a vozíku s kombinací antén 400 MHz, 1,6 GHz a 2,6 GHz.

 

Sestava RoadScan osazená na měřící vozidlo - 1
Sestava RoadScan osazená na měřící vozidlo - 2
Sestava RoadScan osazená na měřící vozidlo - 3
Obr. 1: Sestava RoadScan osazená na měřící vozidlo:

  • jedna anténa: 1 GHz – měření ve středu jízdního pruhu, rychlost až 80 km/h
  • dvě antény: 1 GHz a 1,6 (2,6) GHz – měření v jízdních stopách, rychlost až 80 km/h
  • dvě antény: 1 GHz a 1,6 (2,6) GHz – měření v jízdních stopách, rychlost do 20 km/h

 

Mobilní zařízení pro diagnostiku vozovek - 1
Mobilní zařízení pro diagnostiku vozovek - 2
Obr. 2: Mobilní zařízení pro diagnostiku vozovek (2 antény typu dipól frekvence 1,6 GHz) – použití zejména při stanovení polohy zabudované výztuže (kluzných trnů a kotev v cementobetonovém krytu vozovky), měření při rychlosti chůze

 

Vozík pro účely lokálního měření
Obr. 3: Vozík, model 615 s jednou anténou typu dipól (frekvence 400 MHz, 1,6 nebo 2,6 GHz) – pro účely lokálního měření, např. vyztužené betonové dílce, tunelové ostění apod., možnost zpracování naměřených dat ve 3D zobrazení